PRIVAATSUSE POLIITIKA

PRIVAATSUSE POLIITIKA

VivatBeti juhtkond ja selle töötajad suhtuvad väga tõsiselt teie isikuandmete turvalisusesse ja üldisesse konfidentsiaalsusesse.

Oleme pühendunud sellele, et parandada läbipaistvust, kuidas me teie andmeid kasutame ja kaitseme. Oleme lisanud sellesse privaatsuspoliitikasse muudatused, et täita üldise andmekaitse määruse (GDPR) standardeid.

See privaatsuspoliitika sätestab meie andmetöötlusmeetodid ja teie valikud, kuidas teie isikuandmeid kasutatakse.

VivatBet mõistab ja vastutab teile, meie klientidele, selge teabe pakkumise eest küpsiste kasutamise kohta ning tagame, et meie veebisaiti kasutavad inimesed saavad teha õige valiku.

Kui teil on oma isikuandmete kohta taotlusi, küsimusi või ettepanekuid või üldisi küsimusi teile pakutavate teenuste töötlemise ja kasutamise kohta, võtke meiega ühendust aadressil support@vivatbet.partners

Samuti palume teil saata üksikasjalik teave aadressile support@vivatbet.partners kõigi meie veebisaidi lehtede kohta, kus olete mures küpsiste kasutamise pärast.

1. PRIVAATSUS

VivatBet kohustub kaitsma teie isikuandmeid.

See privaatsuspoliitika selgitab, millist teavet me oma teenuste kasutamisel kogume, miks me seda teavet kogume ja kuidas me seda kasutame.

Pange tähele, et see privaatsuspoliitika lepitakse kokku teie ja VivatBeti vahel (edaspidi "Meie", "Meie" või "Meie", kui see on kohaldatav).

Võime perioodiliselt teha selles privaatsuspoliitikas muudatusi ja teavitada teid nendest muudatustest, avaldades muudetud tingimused meie platvormidel.

Soovitame teil see privaatsuspoliitika regulaarselt üle vaadata.

2. NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

ISIKUANDMETE SUBJEKTI ÕIGUSED

Teie isikuandmete töötlemine VivatBetis algab alles pärast seda, kui olete selgelt väljendanud nõusolekut, millega kinnitate ja kinnitate oma nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks (edaspidi "nõusolek"), mis on vabalt antud, selgesõnaline, teadlik ja üheselt mõistetav.

Nõusolek, mille annate meile vabalt, vabatahtlikult ja teie huvides, on selgesõnaline, teadlik ja teadlik.

Teie nõusoleku isikuandmete töötlemiseks võite anda meile teie või teie esindaja mis tahes vormis, mis võimaldab kinnitada selle saamist, nimelt:

- KIRJALIKULT

Sellisel juhul peaks nõusolek sisaldama järgmist teavet.

 • Perekonnanimi, eesnimi, isanimi (vajadusel), isikuandmete subjekti aadress, peamise isikut tõendava dokumendi number, dokumendi väljaandmise kuupäev ja väljaandja asutus või isikuandmete esindaja perekonnanimi, eesnimi, isanimi, aadress subjekt, tema peamise isikut tõendava dokumendi number, väljaandmise kuupäev ja väljastanud asutus, notariaalselt tõestatud volikirja või muu selle esindaja volitusi kinnitava dokumendi rekvisiidid (isikuandmete subjekti esindajalt nõusoleku saamisel)
 • isikuandmete subjekti nõusoleku saava VivatBeti postiaadress
 • isikuandmete töötlemise eesmärgid
 • loetelu isikuandmetest, mille töötlemiseks on antud isikuandmete subjekti nõusolek
 • VivatBeti nimel isikuandmeid töötleva isiku (juriidilise isiku) nimi ja aadress, kui töötlemine on delegeeritud sellisele isikule (üksusele)
 • isikuandmetega seotud toimingute loetelu, milleks nõusolek on antud; üldine ülevaade isikuandmete töötlemise meetoditest
 • periood, mille jooksul isikuandmete subjekti nõusolek kehtib, samuti selle tagasivõtmise viis
 • isikuandmete subjekti allkiri

- Isikuandmesubjekti KAUDSETE TEGEVUSTE JÄRGI, mis väljendavad oma tahet luua VivatBetiga õigussuhe, mitte suulise või kirjaliku tahteavalduse vormis, vaid oma käitumisega, millest saab sellise kavatsuse järeldada ( näiteks registreerimine VivatBeti veebisaidil, registreerimine VivatBeti teenustele, rahaliste tehingute sooritamine oma isiklikule kontole, mis on saadud VivatBeti veebisaidil registreerumise kaudu, mis on VivatBeti tingimuste kohaselt kihlveos osalemise tingimus, registreerimine panused isikliku konto kaudu ja võitude laekumine isikliku konto kaudu, hasartmängukorraldaja kehtestatud reeglite järgimine jne).

VivatBet ei nõua teie nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks järgmistel juhtudel:

 • kui isikuandmete töötlemine on vajalik rahvusvahelistes lepingutes või kohalike jurisdiktsioonide seadustes sätestatud eesmärkide saavutamiseks, seadusega antud ülesannete, volituste ja kohustuste täitmiseks ja täitmiseks;
 • kui isikuandmete töötlemine on vajalik õigusemõistmiseks, kohtuotsuse või muu juriidilise isiku või ametniku otsuse täitmiseks, mida tuleb vastavalt kohalikele õigusaktidele täita;
 • kui isikuandmete töötlemine on vajalik isikuandmete subjekti elu, tervise või muude eluliste huvide kaitsmiseks, kui nende nõusoleku saamine ei ole võimalik;
 • kui isikuandmete töötlemine on vajalik VivatBet'i või kolmandate isikute õiguste ja õigustatud huvide teostamiseks või sotsiaalselt oluliste eesmärkide saavutamiseks, tingimusel, et see ei riku teie isikuandmete õigusi ja vabadusi;
 • kui isikuandmete töötlemine toimub statistilistel või muudel uurimuslikel eesmärkidel, tingimusel, et teie isikuandmed on kohustuslikus korras anonüümseks muudetud, välja arvatud juhul, kui isikuandmeid töödeldakse turunduslikel eesmärkidel;
 • kui juurdepääs töödeldavatele isikuandmetele on teie poolt antud piiramatule arvule isikutele;
 • kui töödeldavaid isikuandmeid tuleb avaldada või kohustuslikus korras avalikustada vastavalt kohaliku jurisdiktsiooni seadustele.

Teie isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmise, VivatBetis teie isikuandmete kättesaadavuse kohta teabe hankimise ning VivatBeti nõudmisel teie isikuandmete täpsustamise, blokeerimise ja hävitamise protseduure reguleerivad «Üldandmed kaitsemäärus» (GDPR) ja teostame neid täies mahus.

3. TEABE KOGUMISE EESMÄRGID

Kogume ja töötleme teavet, mida saab kasutada isikutuvastamiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, krediitkaardi andmed, kodu- või muu aadress, e-posti aadress, telefoninumber või muu sobiv isiklik teave (edaspidi «Teave»).

Kui kasutate meie veebisaiti, registreerite konto või kasutate meie teenuseid, võidakse teilt küsida isikuandmeid.

Meie kogutavad isikuandmed võivad sisaldada sellist teavet nagu.

 • Kontaktandmed (sh telefoninumber, e-posti aadress)
 • teave elukoha kohta (teie geograafiline postiaadress)
 • makseteave
 • tehingute ajalugu
 • eelistused veebisaidi kasutamisel
 • tagasiside teenuste kohta

Seda teavet kogume, töötleme ja säilitame serverites vastavalt teie osariigi õigusaktide nõuetele.

Kui suhtlete teenustega, salvestavad meie serverid teie ainulaadse tegevuste logi, mis kogub teatud haldus- ja liiklusteavet, sealhulgas

 • lähtekoha IP-aadress
 • ligipääsuaeg
 • juurdepääsu kuupäev
 • külastatud veebilehed
 • kasutatud keel
 • tarkvara kokkuvarisemise aruanded
 • kasutatud veebilehitseja tüüp

Seda teavet on vaja, et tagada kõrgeima kvaliteediga teenuste pakkumine.

Me ei kogu teie kohta kunagi teie teadmata isikuandmeid.

4. ANDMETE KOGUMIS- JA TÖÖTLEMISE VAHENDID

Võime automaatselt koguda teatud andmeid, nagu eespool kirjeldatud, ja saada teie kohta isikuandmeid, kui esitate sellist teavet vabatahtlikult VivatBeti saidi teenuste või muu suhtluse ja suhtluse kaudu.

Samuti võime saada isikuandmeid veebimüüjatelt ja teenusepakkujatelt ning kolmandatest osapooltest tarnijatelt seaduslikult hangitud klientide nimekirjadest.

Lisaks võime teie veebitehingute tehniliseks toeks ja konto haldamiseks kasutada kolmandatest osapooltest teenusepakkujate teenuseid.

Meil on juurdepääs kogu teabele, mida te sellistele tarnijatele, teenusepakkujatele ja kolmandate osapoolte e-kaubanduse teenustele esitate. Kasutame isikuandmeid vastavalt käesoleva privaatsuspoliitika sätetele.

Seda teavet avaldatakse kolmandatele osapooltele väljaspool ettevõtet ainult käesoleva privaatsuspoliitika ja teie osariigi õigusaktide kohaselt.

5. ANDMETE KASUTAMINE

Kasutame teie poolt meile edastatud isikuandmeid teenuste osutamiseks, klienditoe pakkumiseks, vajaliku turvalisuse tagamiseks, identiteedi kinnitamiseks ja kontrollimiseks, mis tahes teie veebitehingute töötlemiseks, samuti selleks, et aidata teil osaleda kolmandates peokampaaniad, mis vastavad teatud äritingimustele, ja mis tahes muudel meie mänguteenuste toimimisega seotud eesmärkidel.

Seetõttu võime oma teenuste osutamise ajal jagada teie isikuandmeid oma hoolikalt valitud partneritega (sealhulgas kõigi teiste osapooltega, kellel on teiega teie andmete jagamise osas kokkulepped).

Teie isikuandmeid võime kasutada ka selleks, et pakkuda teile.

 • reklaampakkumised ja teave meie toodete ja teenuste kohta
 • reklaampakkumised ja teave meie partnerite toodete ja teenuste kohta, et laiendada teile pakutavate toodete valikut ja parandada meie klienditeenindust.

Aeg-ajalt võime küsida teilt teavet küsitluste või konkursside kaudu. Nendel küsitlustel või konkurssidel osalemine on täiesti vabatahtlik ja teil on valida, kas avaldate oma isikuandmeid või mitte.

Nõutav teave võib sisaldada kontaktandmeid (nagu nimi, kirjavahetuse aadress, telefoninumber) ja geograafilist teavet (nt postiindeks või postiaadress), vanust.

Osaledes mis tahes konkursil või võttes meilt võite (auhindu) vastu, nõustute oma nime kasutama reklaamieesmärkidel ilma lisatasuta, välja arvatud juhtudel, kui see on seadusega keelatud.

Kui te ei ole üheselt otsustanud, kas soovite meilt reklaamteavet saada, võime kasutada teie isikuandmeid (sealhulgas teie e-posti aadressi ja telefoninumbrit), et anda teile teavet meie toodete, teenuste ja kampaaniate kohta, sealhulgas muude mängutoodete (sealhulgas online-pokkeri, kasiino, kihlvedude, backgammoni jne) ja meie poolt hoolikalt valitud kolmandate osapoolte toodete ja teenuste kohta.

6. TEABE AVALDAMINE

Me ei avalda teie isikuandmeid ettevõtetele, organisatsioonidele ega üksikisikutele, kes ei ole VivatBetiga seotud.

Võime avaldada teie isikuandmeid ettevõtetele, organisatsioonidele või isikutele, kes ei ole VivatBetiga seotud, kui olete meile nendeks toiminguteks nõusoleku andnud.

Võime teie isikuandmeid avaldada, kui kohaldatav seadus seda nõuab või kui me usume heas usus, et sellised toimingud on vajalikud

 • järgima mis tahes juriidilist probleemi või protsessi, mis puudutab meid, mis tahes meie veebisaiti või teenust või olukordades, kus oleme sisuliselt seotud juriidiliste kohustustega
 • kaitsta meie õigusi või vara
 • kaitsta meie teenuse kasutajate või avalikkuse isiklikku turvalisust

Kui leitakse, et meie arvates ja ainsa otsusega olete meid või mõnda muud teenusekasutajat petnud või püüdnud petta, sealhulgas, kuid mitte ainult,

 • mängu rikkumine
 • maksepettus

Kui meil on alust kahtlustada teid maksepettuses, sealhulgas varastatud krediitkaardi kasutamises või mis tahes muus pettuses, sealhulgas makse tühistamises või muus, makse tühistamises või keelatud tehingutes, sealhulgas rahapesu, jätame endale õiguse jagada seda teavet koos teie isikuandmetega teiste online-mängusaitide, pankade, krediitkaardiettevõtete, asjakohaste reguleerivate asutuste ja asjaomaste õiguskaitseorganitega.

Sõltuvuse ennetamise avalike uuringute eesmärgil saab teie andmeid edastada vastavatele asutustele.

7. JUURDEPÄÄS

Samuti võite reklaamteadete saamisest loobuda.

 • Valides loobumise meie veebilehtedel või meie teenuste kaudu kättesaadavate konto seadete kaudu.
 • vastuseks meilt saadud reklaami e-kirjale
 • igal ajal, saates e-kirja või kirjutades meie klienditeenindusse.

Te võite loobuda mis tahes reklaamteadete saamisest.

 • soovite teada saada, milliseid teie isikuandmeid me kogume, töötleme ja säilitame ning ka sellest, millistest allikatest oleme need saanud
 • tahame kinnitada teie kohta kogutud isikuandmete õigsust
 • soovib uuendada teie isikuandmeid; ja/või
 • teil on kaebusi seoses teie isikuandmete kasutamisega

Vajadusel värskendame kogu teavet, mille olete meile esitanud, eeldusel, et tõendate selliste muudatuste vajalikkust ja kinnitate oma isikut.

Kahtluste vältimiseks ei luba ükski käesolevas privaatsuspoliitikas meil teie isikuandmeid säilitada, kui teie riigi seadused on kohustatud need esitama.

8. KÜPSISED

TEIE SEADMES TALLETATUD TEAVE

Meie teenustele juurdepääsul võime teie nõusolekul salvestada teavet teie seadmesse. Seda teavet nimetatakse "küpsisteks", mis on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad teie eelistuste salvestamiseks tähti ja numbreid. Küpsised salvestatakse teie seadmesse, kui kasutate meie veebisaite ja veebilehti külastades meie teenuseid.

Kasutame ka kohalikke jagatud objekte ehk välkküpsiseid. „Flash-küpsised” on sarnased brauseri küpsistega. Need võimaldavad meil meeles pidada teie külastusi meie saitidel.

Küpsiseid ega välkküpsiseid ei saa kasutada teie seadmele juurdepääsuks ega arvutis oleva teabe kasutamiseks.

Kasutame jälgimiseks ainult küpsiseid ja välkküpsiseid.

Kasutame neid meetodeid ainult selleks, et jälgida teie eelistuste salvestamiseks meie teenuste kasutamist.

Küpsised aitavad meil jälgida meie saidi liiklust, täiustada meie teenuseid, hõlbustada nendele juurdepääsu ja suurendada teie huvi meie teenuste vastu.

Kasutame välkküpsiseid ja muid küpsiseid, mis aitavad meil teile asjakohasemaid ja sihipärasemaid reklaame näidata.

RANGELT VAJALIKUD KÜPSISED

Rangelt vajalikke küpsiseid kasutatakse selleks, et kasutajad saaksid veebilehel navigeerida ja selle funktsioone kasutada, näiteks pääseda ligi veebisaidi turvalistele aladele või teha finantstehinguid. Ilma nende küpsisteta ei saaks te meie veebisaite tõhusalt kasutada.

REGISTREERIMISPROTSESS

Need küpsised säilitavad teie registreerimise ajal kogutud teavet ja võimaldavad meil teid kliendina ära tunda ja pakkuda teile vajalikke teenuseid. Võime neid andmeid kasutada ka teie veebipõhiste huvide ja eelistuste paremaks mõistmiseks ning meie platvormide külastuste ja meie teenuste kasutamise pidevaks suurendamiseks.

MEIE VEEBILEHT

Kasutame küpsiseid, et koguda teavet meie veebisaidi külastajate kohta.

Meie serverid kasutavad kolme erinevat tüüpi küpsiseid.

 • "Seansipõhised" küpsised: seda tüüpi küpsised eraldatakse teie arvutile ainult meie veebisaidi külastuse ajaks. Seansipõhine küpsis aitab teil meie veebisaidil kiiremini liikuda ja kui olete registreeritud klient, võimaldab meil anda teile teavet, mis on teie jaoks asjakohasem. See küpsis aegub automaatselt, kui sulgete brauseri.
 • Püsiküpsised: seda tüüpi küpsised jäävad teie arvutisse iga küpsise jaoks määratud aja jooksul. Flash-küpsised on samuti püsivad.
 • «Analüütilised» küpsised: seda tüüpi küpsised võimaldavad meil ära tunda ja lugeda meie saidi külastajate arvu ning näha, kuidas külastajad meie teenuseid kasutavad. See aitab meil parandada meie saitide tööd, näiteks tagades, et saate sisse logida ja otsitava hõlpsalt leida.

Teete otsuse ja teil on alati võimalus valida, kas nõustute küpsistega või keeldute sellest.

Enamik veebibrausereid aktsepteerib küpsiseid automaatselt, kuid soovi korral saate küpsiste üle kontrolli oma brauseri sätteid muuta.

Selleks saate kasutada oma veebibrauserit.

 • kustutada kõik küpsised;
 • blokeerida kõik küpsised;
 • luba kõik küpsised;
 • kolmanda osapoole küpsiste blokeerimine;
 • kustutage kõik küpsised, kui brauser on suletud;
 • avage "privaatne sirvimine"/"inkognito" seanss, mis võimaldab teil sirvida Internetti ilma andmeid lokaalselt salvestamata;
 • brauseri valikute laiendamiseks installige lisandmooduleid ja pistikprogramme.

Kust leian teavet küpsiste haldamise kohta?

FLASH KÜPSISED

Flash-küpsiste kasutamise takistamiseks saate muuta oma Flash Playeri sätteid. Flash Playeri seadete haldur võimaldab teil oma eelistusi hallata.

Kui otsustate brauseris kõigist küpsistest keelduda, ei saa te kahjuks kasutada mõningaid meie veebisaitide funktsioone ja teenuseid ning mõned teenused ei tööta õigesti, näiteks ei saa me teie valitud küpsiseid salvestada. liidese keel.

9. NÕUSOLEK ELEKTROONILISTE TEENUSTE PAKUJATE KASUTAMISEKS

Meie teenustes pärisraha mängude mängimiseks peate meile raha üle kandma ja meilt raha vastu võtma. Selliste teenuste hõlbustamiseks võime vajalike finantstehingute töötlemiseks kasutada kolmandate osapoolte elektroonilisi maksesüsteeme.

Selle privaatsuspoliitikaga nõustudes ja sellega nõustudes annate selgesõnaliselt ja vabatahtlikult nõusoleku oma isikuandmete edastamiseks kolmandatele isikutele, mis on vajalikud rahaliste tehingute töötlemiseks ja sooritamiseks, sealhulgas vajaduse korral teie isikuandmete edastamiseks väljapoole riik.

Me astume samme, et tagada teie privaatsus kolmandate osapoolte maksesüsteemide kasutamisel.

10. NÕUSOLEK TURVALISUSTE ÜLEVAATAMISEKS

Me jätame endale õiguse teostada igal ajal turvakontrolli, et kinnitada teie poolt esitatud registreerimisandmeid ning kontrollida teie finantstehinguid ja meie teenuste nõuetekohast kasutamist, et vältida meie tingimuste ja kehtivate seaduste võimalikku rikkumist.

Kasutades meie teenuseid ja nõustudes sellega meie Tingimustega, lubate meil kasutada teie isikuandmeid ja avaldada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, et kinnitada teie poolt registreerimise ja meie teenuste kasutamise käigus esitatud teavet, sealhulgas vajaduse korral teie isikuandmete edastamist väljapoole teie riiki.

Turvalisuse kontrollimine võib hõlmata muu hulgas krediidiinfo tellimist ja muul viisil teie poolt esitatud andmete kontrollimist kolmandate isikute andmebaaside alusel.

11. TURVALISUS

Mõistame turvalisuse ja teabe konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja juurdepääsetavuse tagamiseks vajalike meetodite tagamise tähtsust. Salvestame kogu teie käest otse saadud isikliku teabe krüptitud ja parooliga kaitstud andmebaasis, mis on salvestatud meie turvalises võrgus aktiivse ja ajakohase tulemüüritarkvara taga.

Meie teenused toetavad 128-bitise krüptimisega SSL-i versiooni 3.

Samuti võtame meetmeid tagamaks, et meie tütarettevõtted, agendid, partnerid, sidusettevõtted ja tarnijad rakendaksid piisavaid turvameetmeid.

Interneti kaudu teabe saatmine ei ole aga tavaliselt täiesti turvaline ja me ei saa garanteerida teie andmete turvalisust nende saatmise ajal.

KÕIK ANDMED, MIDA SAADATE, SAADATAKSE TEIE OLEMAL RISKOOL.

VivatBetil on kõik turvaprotseduurid ja -funktsioonid teie andmete kaitsmiseks pärast nende kättesaamist.

12. ALAEAELISTE KAITSE

Meie teenused ei ole mõeldud alla kaheksateistkümne (18) aasta vanustele või alla vastava jurisdiktsiooni seadusliku vanuse.

Iga isik, kes annab meile oma andmeid teenuste mis tahes osa kaudu, kinnitab meile, et ta on vähemalt kaheksateist (18) aastane (või oma vastava jurisdiktsiooni seaduslik vanus).

Meie poliitika on paljastada alaealiste katsed pääseda meie teenustele ligi, mis võib nõuda täiendavat turvakontrolli.

Kui me saame teada, et alaealine on üritanud meie teenuste kaudu isikuandmeid esitada või on neid esitanud, ei võta me nende andmeid vastu ja võtame kõik meetmed, et kustutada need andmed meie andmekogudest.

13. RAHVUSVAHELISED ÜLEKANDED

Meie kogutud isikuandmeid võidakse säilitada ja töödelda igas riigis, kus meie või meie sidusettevõtted, tarnijad, partnerid või agendid pakuvad mänguteenuseid ja meie mänguplatvormi teenuseid.

Meie teenuseid kasutades annate selgesõnaliselt nõusoleku teabe edastamiseks väljapoole oma riiki (sealhulgas riikidesse, kus ei pruugita pidada piisavaid privaatsusseadusi).

Sellegipoolest võtame me meetmeid tagamaks, et meie agendid, partnerid, sidusettevõtted ja tarnijad järgiksid meie privaatsusstandardeid ja käesolevaid privaatsuspoliitikat olenemata nende asukohast.

14. SUHTED KOLMANDATE OSAPOOLTEGA

Me ei saa tagada teabe kaitset, mida esitate kolmanda osapoole veebisaidile, mis viitab meie teenustele, ega mis tahes muu teabe, mille on kogunud seda haldava kolmanda osapoole poolt kooskõlas meie sidusprogrammiga (kui see on kohaldatav) või muul viisil, kuna need kolmandad -partei võrguteenused ja veebisaidid ei kuulu meile ning neid juhitakse meist sõltumatult.

Ole ettevaatlik.

Nende kolmandate isikute kogutud teabele kohaldatakse nende kolmandate isikute privaatsuspoliitikat, kui see on olemas.

15. ÕIGUSLIK LAHTIÜTLEMINE

Me ei vastuta sündmuste eest, mis on väljaspool meie otsest kontrolli.

Meie tehnoloogiate ja äritegevuse keerukuse ja pidevalt muutuva olemuse tõttu pakume kõikehõlmavat, kuid me ei garanteeri teie isikuandmete konfidentsiaalsust, kui külastate teisi veebisaite, kasutades meie veebisaidil asuvaid linke. Veebisaidid, mis ei ole meie kontrolli all ja mida see privaatsuspoliitika ei hõlma, peaksid andma teile võimaluse tutvuda nende turvapoliitikaga. Kui külastate teisi veebisaite, peaksite teadma, et nende veebisaitide operaatorid võivad koguda teie isikuandmeid, mida nad kasutavad vastavalt oma privaatsuspoliitikale, mis erineb meie omast.

Olge ettevaatlik.

Me ei garanteeri teie andmete turvalisust, kui need edastatakse sidekanalite kaudu.

KÕIK ANDMED, MIDA TE SAADATE, SAADETAKSE TEIE ENDA VASTUTUSEL.

Me ei vastuta ka otsese või kaudse kahju eest, mis tuleneb teie isikuandmete ebaseaduslikust kasutamisest või vargusest.

16. NÕUSOLEK PRIVAATSUSPOLIITIKAGA

Kui kasutate meie teenuseid, nõustute vabatahtlikult meie privaatsuspoliitikaga ja annate meile seega õiguse koguda, töödelda ja säilitada teie isikuandmeid.

Käesolevat privaatsuspoliitikat tuleks lugeda koos meie kasutustingimustega ja meie platvormidel ja veebisaitidel avaldatud täiendavate kohaldatavate tingimustega.

Me võime perioodiliselt teha muudatusi käesolevasse privaatsuspoliitikasse ning teavitame teid nendest muudatustest, avaldades muudetud tingimused meie platvormidel ja veebisaitidel.

Kui jätkate meie teenuste kasutamist pärast käesoleva privaatsuspoliitika muutmist, nõustute muudatustega.

See on meie täielik ja ainuõiguslik privaatsuspoliitika 16. mail 2018, see asendab kõik varasemad versioonid ja kehtib ainult VivatBet.ee-le.

Soovitame teil seda privaatsuspoliitikat regulaarselt üle vaadata.

17. Rahapesuvastane võitlus/terrorismi rahastamise vastu võitlemine

VivatBeti kihlveofirma rakendab kõiki asjakohaseid meetmeid, et võidelda rahapesu ja rahvusvahelise terrorismiga (AML-poliitika). Seega on Ettevõttel tugev positsioon igasuguse ebaseadusliku tegevuse ärahoidmisel. Nende kohustuste täitmiseks on Ettevõte kohustatud teavitama pädevaid asutusi, kui on alust kahtlustada, et Kasutaja poolt tema kontole kantud rahalised vahendid on seotud ebaseadusliku tegevuse või terrorismi rahastamisega. Samuti on ettevõte kohustatud sellised rahalised vahendid blokeerima ja rakendama rahapesuvastase võitluse poliitika reeglites sätestatud meetmeid.

Rahapesu tähendab,

 • ebaseadusliku tegevuse tulemusena saadud vara tegeliku allika, asukoha, käsutamise, liikumise, omandiõiguse või muude varaliste õiguste varjamine või privaatsuse hoidmine,
 • kuriteo tulemusena saadud vara ümbertegemine, teisaldamine, omandamine, valdamine või kasutamine eesmärgiga varjata selle vara ebaseaduslikku allikat või aidata kuriteos osalenud isikutel vältida oma tegevuse õiguslikke tagajärgi,
 • olukord, kus vara saadi teise riigi territooriumil toime pandud kuriteo tulemusena.

Vältimaks kuritegeliku kapitali imbumist riigi majandusse, võitlevad paljud riigid rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu.

Ettevõte rakendab siseriiklikke seadusi ja määrusi ning erimeetmeid, et aidata rahvusvahelistel organisatsioonidel võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamisega kogu maailmas.

Konto avamisel nõustute võtma endale järgmised kohustused.

 • Nõustute, et järgite kõiki rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse kohta kehtivaid seadusi ja määrusi, sealhulgas АМL poliitikat.
 • Kinnitate, et teil ei ole teavet ega kahtlusi selle kohta, et minevikus, olevikus või tulevikus hoiustamiseks kasutatud raha on saadud ebaseaduslikust allikast või on seotud ebaseaduslikult saadud tulu legaliseerimisega või muu kohaldatava seadusega keelatud ebaseadusliku tegevusega. Või mis tahes rahvusvaheliste organisatsioonide juhised;
 • Nõustute viivitamatult esitama mis tahes teavet, mida me peame vajalikuks nõuda vastavalt kohaldatavatele seadustele ja regulatiivsetele nõuetele, mis on seotud ebaseaduslikult hangitud rahaliste vahendite legaliseerimise vastu võitlemisega.

Ettevõte kogub ja säilitab Kasutaja passi või muud ID-d ning annab aru kõikidest kontol tehtud muudatustest.

Ettevõte jälgib kõiki kahtlaseid tegevusi Kasutaja kontol, samuti eritingimustel tehtavaid toiminguid.

Ettevõttel on õigus igal ajal keelata Kasutaja, kui Ettevõttel on alust eeldada, et sellel toimingul on mingisugune seos rahapesu ja kuritegeliku tegevusega. Vastavalt rahvusvahelisele õigusele ei ole Ettevõte kohustatud Kasutajat tema kahtlasest tegevusest teavitama ja teatama, et see on edastatud vastavatele asutustele.

Ettevõte teostab vastavalt AML-i sisemistele protseduuridele esmaseid ja jätkuvaid isikusamasuse kontrollimise protseduure vastavalt iga Kasutaja riskitasemele.

 • Ettevõte palub teil oma isiku kinnitamiseks esitada minimaalse teabe.
 • Ettevõte salvestab ja säilitab kõik andmed ja ID, samuti millised kinnitusviisid on kasutatud ning kontrolliprotseduuride tulemused.
 • Ettevõte kontrollib teie isikuandmeid, et need vastaksid terrorismis kahtlustatavate isikute nimekirjale, mille moodustavad selleks volitatud riik ja sõltumatud asutused. Minimaalne identifitseerimisandmete kogum sisaldab: Kasutaja täisnime; sünniaeg (üksikisikutele); Kasutaja elu- või registrijärgne aadress;
 • rahaallikad, mida kavatsete kontole hoiustada.

Eespool nimetatud andmete õigsuse kontrollimiseks ja kinnitamiseks võib Ettevõte nõuda järgmisi dokumente:

 • pass või isikutunnistus või muu samaväärne dokument, mis vastab järgmistele nõuetele: sisaldab dokumendiomaniku nime, sünniaega ja fotot;
 • siseriiklike ametiasutuste väljastatud kviitung (mitte vanem kui 3 kuud) kommunaalmaksete tasumise kohta või muud kasutaja aadressi kinnitavad dokumendid.

Ettevõte võib nõuda ka muud täiendavat teavet, mida kinnitavad asjakohased dokumendid. Teatud juhtudel võib Ettevõte nõuda Kasutajalt ka dokumentide notariaalselt tõestatud koopiaid.logo