Partnerlusprogrammi üldised reeglid ja tingimused (edaspidi Leping)

Üldised määratlused

Kihlveokontor - internetiressurss VivatBet (edaspidi „Ettevõte“), kus kasutajatele pakutakse online panustamise võimalusi.

Ettevõtte peamine kaubamärk – komponentide kogum, mis eristab Ettevõtet teistest, muutes selle hõlpsasti äratuntavaks kasutajate seas. Ettevõtte peamine kaubamärk (edaspidi Ettevõtte kaubamärk) selle Partnerlusprogrammi jaoks on VivatBet.

Ettevõtte veebisait või ressurss (edaspidi ka VivatBet) – üks või mitu Ettevõtte veebisaiti, mis sisaldavad Ettevõtte kaubamärki täielikult või osaliselt domeeninimes.

Ettevõtte tooted – Ettevõtte ressurssidel kasutajatele pakutav teenus või teenuste komplekt.

Partnerlusprogramm – Ettevõtte ja Partneri vahelise koostöö tüüp, mis realiseeritakse Ettevõtte ressursside kaudu, eriti vivatbet.partners, kus Partner võib oma ressurssi või ressursse kasutades reklaamida Ettevõtte teenuseid ja saada selle eest tasu. Seda tüüpi koostöö aluspõhimõtted on sätestatud allpool ja loetakse aktsepteerituks Partneri poolt Partnerlusprogrammis registreerimise hetkest veebilehel vivatbet.partners.

Partner – veebimeister (füüsiline või juriidiline isik), kes täidab Partnerlusprogrammi tingimusi veebisaidil vivatbet.partners ja kelle peamine eesmärk on meelitada Ettevõtte ressurssi Uusi kasutajaid ning reklaamida selle tooteid.

Partnerkonto – Partneri isiklik konto Partnerlusprogrammis.

Uued kasutajad – kasutajad, kellel varem polnud mängukontot ühelgi VivatBeti veebisaidil; kes olid meelitatud Ettevõtte veebisaidile Partneri poolt erivahendite abil; kes on registreerinud mängukonto VivatBetis ja on teinud oma esimese sissemakse.

Viitelink – link Ettevõtte veebisaidile, mis sisaldab Partneri unikaalset identifikaatorit.

Tulu– rahalised autasud, mille Partner saab komisjonitasuna, mis põhineb Partneri poolt toodud Uutelt kasutajatelt saadud Ettevõtte kasumil.

Makse – makse (tulu), mis kantakse Partnerile Partnerlusprogrammi sisekontolt välise maksesüsteemi kaudu.

Aruandeperiood – teatud ajavahemik, mille jooksul saab Partner jälgida oma töö tulemusi Partnerlusprogrammi raames.

Reklaammaterjalid – reklaami iseloomuga tekst, graafika, audio, video ja segamaterjalid, mille eesmärk on reklaamida Ettevõtte tooteid internetis.

Lepingu reeglid ja tingimused

  1. Üldsätted

1.1. Enne Ettevõttega töö alustamist kohustub Partner Partnerlusprogrammi reegleid ja tingimusi läbi lugema ja mõistma ning nendega nõustuma.

1.2. Ainult 21-aastane või vanem kasutaja saab liituda Partnerlusprogrammiga ja täita selle tingimusi.

Ettevõte ei vastuta kolmandate isikute ees vanusepiirangute nõuete mittejärgimise eest Partneri poolt. Nõuete rikkumisel on Ettevõttel õigus keelduda Partnerile tulu maksmisest ja külmutada Partnerkonto.

1.3. Ettevõte kannab täielikku vastutust isikuandmete, sealhulgas kasutajanimede ja paroolide turvalisuse ja säilitamise eest. Ettevõte ei vastuta Partneri poolt isikuandmete kaotamise eest ja/või nende edastamise eest kolmandatele isikutele.

1.4. Partnerlusprogrammi kaudu jätab Ettevõte endale õiguse keelduda koostööst mistahes Partneriga. Ettevõte ei ole kohustatud keeldumist põhjendama.

1.5. Ettevõttel on õigus teha mistahes muudatusi käesolevas Lepingus ja vaadata läbi koostöö tingimused Partnerlusprogrammi esindajatega. Kui vähegi võimalik, saadetakse teade olulistest muudatustest e-maili aadressile, mis oli antud Partneri poolt Partnerkontos.

Lepingu kehtiv versioon on versioon, mis on avaldatud Partnerlusprogrammi veebisaidil.

1.6. Partner saab Partnerlusprogrammis registreeruda ainult üks kord. Korduv registreerumine, sealhulgas allpartnerina, on rangelt keelatud.

  1. Reklaammaterjalide paigaldamine

2.1. Koostöö Partneriga Partnerlusprogrammi osana hõlmab Reklaammaterjalide paigaldamist Partneri ressurssil või ressurssidel.

2.2. Reklaammaterjalide paigaldamisel Ettevõttega koostöö raames peab Partner rangelt järgima reklaammaterjalide paigaldamise riigis kehtivaid seadusi, reguleerivate asutuste nõudeid ja eetikastandardeid ning kasutama ainult modereeritud ja Ettevõtte poolt heaks kiidetud Reklaammaterjale.

2.3. Kui Partner valmistab ise oma Reklaammaterjale, peab Partner nimetatud Reklaammaterjale esitama modereerimiseks ja kinnitamiseks Partnerlusprogrammi esindajale. Kui seda lepingu punkti rikutakse, seisab Partner silmitsi Lepingu punktis 2.8 nimetatud tagajärgedega.

2.4. Partner nõustub jälgima tema ressurssil või ressurssidel (veebisaidid, sotsiaalvõrgustikud, messengerid, jne.) paigaldatavate Reklaammaterjalide sobivust ja täpsust.*

*Sobimatud Reklaammaterjalid on järgmised:

– kampaaniate, boonuste ja eripakkumiste valed tingimused;

– aegunud loovad ideed;

– vananenud Ettevõtte logo sisaldavad Reklaammaterjalid;

– Reklaammaterjalid, kus kasutatakse Ettevõtte nime või mõnda selle kaubamärki ja mis sisaldavad linke konkurentide veebisaitidele.

Kui Reklaammaterjale peetakse sobimatuteks, on Ettevõttel õigus koheselt läbi vaadata Partneriga sõlmitud Lepingu tingimusi, jättes endale õiguse blokeerida Partnerkonto.

2.5. Partner vastutab täielikult ja ainuisikuliselt ressurssi või ressursside kasutamise eest, kus Reklaammaterjale paigaldatakse ning nimetatud ressurssi või ressursside sisu eest.

2.6. Partner kohustub takistama oma ressurssil või ressurssidel selliste materjalide paigaldamist, mis on laimavad, vanusepiiranguga, ebaseaduslikud, kahjulikud, ähvardavad, rõvedad, rassistlikud või muu viisil ebasoovitavad või diskrimineerivad; vägivaldsed, poliitiliselt ebakorrektsed või muul viisil vastuolulised või Ettevõtte või kolmandate isikute õigusi rikkuvad.

2.7. Partner ei tohi paigaldada Ettevõtte veebisaidi Reklaammaterjale ega sisu riikides, kus see on keelatud, sealhulgas riikides, kus regulatiivsed normid on väljatöötamisel.

2.8. Ettevõte ei saa kasutada motiveeritud liiklust.

2.9. Ettevõte ei vastuta kolmandate isikute nõuete eest, mis on seotud Partneri ressurssi või ressurssidega või Partneri toodete või teenustega.

Kui leitakse, et Partneri ressursile või ressurssidele paigaldatud Reklaammaterjalid rikuvad käesolevat Lepingut, saadetakse Partnerile hoiatus nõudega sellised materjalid asendada. Partner nõustub probleemi lahendama 5 (viie) tööpäeva jooksul.

Kui probleem jääb lahendamata, jätab Ettevõte Partnerlusprogrammi kaudu endale õiguse blokeerida Partnerile tehtavad maksed kuni probleemi lahendamiseni.

Selle Lepingu punkti korduva rikkumise korral, jätab Ettevõte Partnerlusprogrammi kaudu endale õiguse läbi vaadata Partneriga tehtava koostöö tingimused.

  1. Liiklusallikad

3.1. Registreerumisel nõustub Partner esitama igakülgset teavet liiklusallikate kohta, mida kavatsetakse kasutada Ettevõttega koostööd tehes.

3.2. Partner vastutab liiklusallikate tahtliku varjamise eest. Juhul kui leitakse, et Partner on tahtlikult varjanud liiklusallikaid, on Ettevõttel õigus blokeerida Maksed ja läbi vaadata Partneriga tehtava koostöö tingimused.

3.3. Ettevõtte modereerimisteenistus jälgib Partneri poolt kasutatavate liiklusallikate sobivust. Selgituste saamiseks saab Partner võtta ühendust Partnerlusprogrammi tugiteenistusega

  1. Ettevõtte intellektuaalse omandi kasutamise piirangud

4.1. Partneril on keelatud täielikult või osaliselt kopeerida Ettevõtte peamise kaubamärgi veebisaitide või üksikute sihtlehtede välimust, samuti Ettevõtte poolt registreeritud kaubanimetuste ja kaubamärkide veebisaite. Lisaks ei tohi Partneri veebisaidid või sihtlehed anda mulje, et neid hallataks või et need oleksid seotud Ettevõtte peamise kaubamärgi või mõne sellega seotud kaubamärgiga.

4.2. Partneril ei ole õigust kasutada Ettevõtte logosid, graafikat ja turundusmaterjale ilma Ettevõtte esindajate nõusolekuta, v.a. materjalid, mis on saadud Partnerlusprogrammi raames.

4.3. Partner kohustub mitte registreerima ega kasutama Ettevõtte peamise kaubamärgi või Firma muude kaubamärkide nimetuste variatsioone oma veebisaidi aadressis (domeeninimi), siselehtedel või mobiilirakendustes. “Variatsioon” – mistahes nimi, mis sisaldab Ettevõtte mistahes kaubamärgi nimetust või mis on nii sarnane Ettevõtte kaubamärgi nimetusega, et tekitab segadust. Partner nõustub Ettevõtte õigusega segaduse taset kindlaks määrata.

4.4. Partneril ei ole õigust omandada/registreerida/kasutada märksõnu, otsingupäringuid ega muid identifikaatoreid kasutamiseks mistahes otsingumootorites, portaalides, reklaamiteenustes või teistes otsingu/viiteteenustes, mis on identsed või sarnased Ettevõtte mistahes kaubanimede (kaubamärkide) või mistahes muude Ettevõttele kuuluvate kaubamärkidega. Nende hulka kuuluvad Partneri veebisaidil olevad metamärksõnad, mis on identsed või sarnased Ettevõtte mistahes kaubanimede (kaubamärkidega).

Partneril ei ole õigust luua üheski sotsiaalvõrgustikus (sealhulgas, kuid mitte ainult Facebookis, Twitteris, jne.) lehti ja/või gruppe, mida võib ekslikult pidada Ettevõtte Kaubamärkide lehtedeks või rühmadeks.

Samuti kohustub Partner mitte looma ega levitama mobiili- või veebirakendusi ja veebisaite, mida võib ekslikult pidada Ettevõtte kaubamärkide rakendusteks või veebisaitideks.

4.5. Käesoleva Lepingu punktide 4.1 – 4.4 rikkumise korral on Ettevõttel õigus läbi vaadata Partneriga tehtava koostöö tingimused.

  1. Konkurents

5.1. Partner kohustub mitte paigaldama ega levitama Reklaammaterjale Ettevõtte ja Partnerlusprogrammi administratsiooni, haldurite või teiste töötajate nimel. Kõik Reklaammaterjalid ja pöördumised klientide poole Ettevõtte nimel saadetakse Ettevõtte veebisaidil esitatud ametlikelt e-maili aadressidelt.

5.2. Partneril ei ole õigust potentsiaalsete klientidega ühendust võtta mingil viisil, mis võiks põhjustada Partneri ja Ettevõtte vahelist konkurentsi veebisaidi või veebisaitide reklaamimisel.

5.3. Ettevõtte reklaamimiseks on Partneril keelatud kasutada rämpsposti, kontekstuaalset reklaami Ettevõtte Kaubamärkide mainimisega ja selliseid reklaamiformaate nagu clickunder and popunder.

5.4. Partner kohustub mitte pakkuma stiimuleid (rahalisi ega muid) registreerimiseks, sissemakse tegemiseks või muude toimingute tegemiseks ühelegi Ettevõtte potentsiaalsele uuele kasutajale ilma Ettevõtte poolt välja antud eelneva kirjaliku nõusolekuta Partnerlusprogrammi raames, v.a. standardsed reklaamprogrammid, mida Ettevõte võib aeg-ajalt Partnerlusprogrammi kaudu pakkuda.

5.5. Partneril on keelatud registreerida oma mängukontot Ettevõttes oma Viitelingi kaudu ja kokku leppida teiste kasutajatega.

5.6. Partneril on keelatud kasutada “küpsiste vahetust”, nimelt:

– VivatBeti veebisaidi avamine nullsuurusega iframe´is või nähtamatus tsoonis;

– märksõnade, küpsiste skriptide ja muude taoliste manipulatsioonide rakendamine.

5.7. Partneril on keelatud kasutada Ettevõtte rakenduste reklaamimisel mistahes läbivaate atributsiooni mudelit.

5.8. Käesoleva Lepingu punktide 5.1 – 5.7 rikkumise korral on Ettevõttel õigus läbi vaadata Partneriga tehtava koostöö tingimused ja Partnerkonto sulgeda.

  1. Konfidentsiaalne teave

6.1. Käesoleva Lepingu kehtivusajal võidakse Partnerile anda konfidentsiaalne teave, mis on seotud Ettevõtte äritegevuse, tehingute, tehnoloogiate ja Partnerlusprogrammiga (sealhulgas, näiteks, tulude ning muude komisjonitasudega, mille Partner sai Partnerlusprogrammi osana).

6.2. Partner kohustub mitte avaldama ega edastama konfidentsiaalset teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui Partneril on Ettevõtte poolt saadud eelnev kirjalik nõusolek. Partner võib kasutada konfidentsiaalset teavet ainult käesoleva Lepingu eesmärkide saavutamiseks. Partneri kohustused konfidentsiaalse teabe osas jäävad kehtima ka pärast käesoleva Lepingu lõppemist.

6.3. Käesoleva Lepingu punktide 6.1 – 6.2 rikkumise korral on Ettevõttel õigus lõpetada Leping Partneriga ja rakendada meetmeid vastavalt kehtivatele konfidentsiaalse teabe kaitset käsitlevatele õigusaktidele.

  1. Komisjonitasu uute kasutajate meelitamise eest

7.1. Partneri tulul ei ole fikseeritud väärtust ja see sõltub Ettevõtte sissetulekust, mis on saadud Partneri viitelingi kaudu registreerunud uutelt kasutajatelt ja liikluse kvaliteedist.

7.2. Kohe pärast registreerumist saab iga uus Partner komisjonitasu Ettevõtte puhaskasumist, mis on saadud Partneri poolt toodud uutelt kasutajatelt. Partner võib läbi vaadata komisjonitasu suuruse tõstmise tingimused koos Partnerlusprogrammi esindajaga.

7.3. Kui 3 (kolme) järjestikuse kalendrikuu jooksul ei suuda Partner meelitada 3 (kolme) Uut kasutajat, on Ettevõttel õigus (kuid ei ole kohustus) muuta Partneriga tehtava koostöö tingimusi, sealhulgas vähendades Partneri komisjonitasu või peatades Partnerlusprogrammi Partnerkonto kasutamise. Üksikjuhtudel võib tekkida küsimus Partneriga kehtiva lepingu lõpetamisest.

Omakorda võib Partneri aktiivne tegevus Ettevõtte kaubamärkide reklaamimisel saada põhjuseks koostöö tingimuste parandamiseks, eelkõige komisjonitasu suurendamiseks. Partnerit teavitatakse sellest e-mailiga Partnerkontos esitatud aadressile.

  1. Komisjonitasu maksmine

8.1. Partner võib saada tulu üks kord kuus (iga kuu esimesel teisipäeval, ajavahemiku eelmise kuu esimesest päevast kuni viimase päevani eest, k.a.), kuid ainult siis, kui ta on Ettevõtte halduriga eelnevalt maksedetailide kohta kokku leppinud ja kui teenitud rahalised vahendid ületavad minimaalset makseväärtust 30 $ (30 US dollarit). Väljamaksmiseks saadavalolevad vahendid moodustuvad täielikult arvutatud sündmustest. Sissetulek sündmustest, mis ei ole veel arvutatud, peetakse kinni kuni täieliku arvutamiseni (hold).

Kui Partneril ei ole ülaltoodud minimaalset summat Partnerkontol, kantakse raha automaatselt järgmisse perioodi ja nii edasi, kuni nõutav summa koguneb. Negatiivne saldo kandub ka järgmisse kuusse.

8.2. Ettevõtte Partnerlusprogrammil on õigus Partnerile tehtavate maksetega viivitada kuni 2 (kaks) kuud juhul, kui Partnerlusprogrammis ilmnevad ettenägematud tehnilised tõrked või kui on vaja Partnerit ja tema liiklusallikaid kontrollida. Maksega viivitamise korral saab Partner põhjuseid selgitada Partnerlusprogrammi esindava Ettevõtte halduriga.

  1. Vaidluste lahendamise kord

9.1. Partner võib vaidlustada kõik Partnerlusprogrammi esindajate poolt tehtud otsused. Selleks peab Partner võtma ühendust Partnerlusprogrammi Tugiteenistusega ja esitama oma pretensiooni.

9.2. Partnerid saadavad kogu teabe ainult kirjalikult Partnerlusprogrammi Tugiteenistuse ametlikule e-maili aadressile. Tugiteenistuse kontaktandmed on saadaval Partnerlusprogrammi veebisaidil.

9.3. Partnerlusprogrammi Tugiteenistusel on õigus keelduda kaebuse arutamisest, kui Partner ei esita tõendeid rikkumise puudumise kohta.

9.4. Kaebuse läbivaatamise tähtaeg on 14 (neliteist) tööpäeva alates selle kättesaamise kuupäevast.

9.5. Pärast kaebuse läbivaatamist on Partnerlusprogrammi puudutavad Ettevõtte otsused lõplikud ja neid ei saa enam muuta. Ettevõte jätab endale õiguse kustutada kirjavahetus, mis sisaldab roppusi, solvanguid, vägivalla õhutamist või valesüüdistusi ning peatada koostöö Partneriga, kes saadab selliseid sõnumeid.

  1. LÕPPSÄTTED JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE

10.1. Käesolevale Lepingule kohaldatakse Eesti seadusi. Täitmise koht ja jurisdiktsiooni koht on Ettevõtte registrijärgne asukoht.

10.2. Kui mõni käesoleva Lepingu punkt muutub kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud punktide kehtivust. Kehtetu punkt asendatakse nii, et uus punkt oleks võimalikult lähedane asendatud punkti majanduslikule ja õiguslikule tähendusele.