PRIVATUMO POLITIKA

‎„VivatBet“ vadovybė ir jos darbuotojai labai rimtai žiūri į jūsų asmens duomenų saugumą ir bendrą konfidencialumą.

Esame įsipareigoję pagerinti jūsų duomenų naudojimo ir apsaugos skaidrumą. Pakeitėme dabartinę Privatumo politiką, kad ji atitiktų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) standartus.

Šioje Privatumo politikoje paaiškinami mūsų duomenų tvarkymo metodai ir jūsų asmeninės informacijos panaudojimo galimybės.

„VivatBet“ supranta ir atsako už aiškios informacijos suteikimą savo klientams apie tai, kaip naudojami slapukai svetainėje, ir garantuoja, kad žmonės, kurie naudojasi svetaine, galės teisingai pasirinkti tokius failus.

Jei turite kokių nors prašymų, klausimų ar pasiūlymų, susijusių su savo asmens duomenimis ar bendrų klausimų dėl jums teikiamų paslaugų tvarkymo ir naudojimo būdų, susisiekite su mumis šiuo el. paštu: support@vivatbet.partners

Taip pat prašome atsiųsti išsamią informaciją el. pašto adresu support@vivatbet.partners apie visus puslapius mūsų svetainėje, kuriuose slapukų naudojimas jums kelia nerimą.

‎1. Privatumas

‎„VivatBet“ įsipareigoja apsaugoti jūsų asmens duomenis.

Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kokią informaciją renkame, kai naudojatės mūsų paslaugomis, kodėl renkame šią informaciją ir kaip ją panaudojame.

Atkreipkite dėmesį, kad jūs ir „VivatBet“ (toliau „Mes“, „Mus“ arba „Mūsų“, jei taikoma) abipusiai sutinkate su šia Privatumo politika.

Galime periodiškai keisti šią Privatumo politiką ir pranešti apie pakeitimus informuodami apie pasikeitusias sąlygas savo platformose.

Rekomenduojame reguliariai peržiūrinėti šią Privatumo politiką.

‎2. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

‎„VivatBet“ pradeda jūsų asmens duomenų tvarkymą tik po to, kai gauna jūsų sutikimą, kuriuo nustatomas ir patvirtinamas jūsų laisva valia išreikštas ir duotas, aiškus, informacija pagrįstas ir nedviprasmiškas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (toliau „Sutikimas“).

Sutikimas, kurį duodate mums laisva valia, savanoriškai ir dėl savo interesų, yra aiškus, informacija pagrįstas ir sąmoningas.

Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis jūs arba jūsų atstovas mums gali pateikti bet kokia forma, kuri leidžia patvirtinti, kad jis buvo gautas, būtent:

‎- RAŠTU

Šiuo atveju Sutikime turėtų būti nurodyta ši informacija:

pavardė, vardas, tėvavardis (jei taikoma), asmens duomenų subjekto adresas, pagrindinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, dokumento išdavimo data ir jį išdavusi institucija arba asmens duomenų subjekto atstovo pavardė, vardas, tėvavardis, adresas, jo pagrindinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, išdavimo data, išdavusi institucija, notariškai patvirtinto įgaliojimo ar kito to atstovo įgaliojimus patvirtinančio dokumento rekvizitai (su asmens duomenų subjekto atstovo sutikimu);

‎„VivatBet“ pašto adresas, asmens duomenų subjekto sutikimui gauti;

asmens duomenų tvarkymo tikslai;

asmens duomenų, dėl kurių tvarkymo duodamas asmens duomenų subjekto sutikimas, sąrašas;

asmens (juridinio asmens), kuris tvarko asmens duomenis „VivatBet“ vardu, vardas, pavardė (ar pavadinimas) ir adresas, jei tvarkymas yra perduotas tokiam asmeniui (subjektui);

veiksmų, susijusių su asmens duomenimis, kuriems duotas sutikimas, sąrašas; bendra asmens duomenų tvarkymo būdų apžvalga;

terminas, kurio metu galioja asmens duomenų subjekto sutikimas, taip pat jo atšaukimo būdas;

asmens duomenų subjekto parašas.

‎– Asmens duomenų subjekto IMPLIKATYVIŲ VEIKSMŲ FORMA, reiškiančia ketinimą laisva valia užmegzti teisinius santykius su „VivatBet“, tačiau ne žodžiais ar rašytine forma, o savo elgesiu, iš kurio galima padaryti išvadą, kad toks ketinimas padarytas (pavyzdžiui, registracija „VivatBet“ svetainėje, registracija „VivatBet“ paslaugose, piniginių operacijų vykdymas per savo asmeninę paskyrą, kuri gaunama užsiregistravus „VivatBet“ svetainėje, ir tai yra sąlyga norint dalyvauti lažybose pagal „VivatBet“ Taisykles ir sąlygas, statymų registracija asmeninėje paskyroje ir laimėjimų gavimas per savo asmeninę paskyrą, azartinių lošimų organizatoriaus nustatytų taisyklių laikymasis ir t. t.).

‎„VivatBet“ nereikalauja jūsų Sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis šiais atvejais:

kai asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant įgyvendinti tikslus, kurie apibrėžti tarptautinėse sutartyse ar vietos jurisdikcijų įstatymuose, atliekant ir vykdant įstatymų nustatytas funkcijas, įgaliojimus ir pareigas;

kai asmens duomenų tvarkymas yra būtinas teisingumui vykdyti – teismo sprendimui, kito juridinio asmens ar pareigūno sprendimui, kurie turi būti vykdomi pagal vietos įstatymus;

kai asmens duomenų tvarkymas būtinas, siekiant apsaugoti asmens duomenų subjekto gyvybę, sveikatą ar kitus gyvybiškai svarbius interesus, o jo sutikimo gauti neįmanoma;

kai asmens duomenų tvarkymas yra būtinas „VivatBet“ ar trečiųjų asmenų teisėms ir teisėtiems interesams įgyvendinti arba socialiai reikšmingiems tikslams pasiekti su sąlyga, kad nepažeidžiamos jūsų asmens duomenų teisės ir laisvės;

kai asmens duomenys tvarkomi statistiniais ar kitokių tyrinėjimų tikslais su sąlyga, kad būtinai bus išlaikytas jūsų asmens duomenų anonimiškumas, išskyrus atvejus, kai asmens duomenys tvarkomi rinkodaros tikslais;

kai prieigą prie tvarkomų asmens duomenų esate suteikę neribotam asmenų skaičiui;

kai pagal vietos jurisdikcijų įstatymus tvarkomi asmens duomenys turi būti viešai paskelbti arba privalomai atskleidžiami.

Jūsų sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis atšaukimo tvarką, informacijos suteikimo apie tai, kokius jūsų asmens duomenis turi „VivatBet“, jūsų asmens duomenų patikslinimo, blokavimo ir sunaikinimo pagal prašymą tvarką „VivatBet“ reglamentuoja „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas“ (BDAR), kurio mes vykdome visa apimtimi.

‎3. Informacijos rinkimo tikslai

Mes renkame ir tvarkome informaciją, kuri gali būti naudojama asmens tapatybės nustatymo tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant, vardą ir pavardę, gimimo datą, kredito kortelės duomenis, namų ar kitą adresą, el. pašto adresą, telefono numerį ar kitą atitinkamą asmeninę informaciją (toliau „Informacija“).

Jūsų gali paprašyti pateikti asmeninę informaciją, kai naudojatės mūsų svetaine ar paslaugomis ir registruojant paskyrą.

Mūsų renkama asmeninė informacija gali apimti tokią informaciją:

kontaktinius duomenis (įskaitant telefono numerį, el. pašto adresą);

informaciją apie gyvenamąją vietą (jūsų pašto adresą);

mokėjimų informaciją;

operacijų istoriją;

kam teikiate pirmenybę naudodamiesi svetaine;

atsiliepimus apie paslaugas.

Šią informaciją mes renkame, tvarkome ir saugome serveriuose pagal jūsų valstybės teisės aktų reikalavimus.

Kai jūs naudojatės paslaugomis, mūsų serveriai išsaugo jūsų unikalų veiklos žurnalą, kuriame renkama tam tikra administracinė ir srauto informacija, įskaitant:

šaltinio IP adresą;

prieigos laiką;

prieigos datą;

tinklalapių puslapius, kuriuose lankėtės;

vartotą kalbą;

programinės įrangos gedimų ataskaitas;

naudotos naršyklės tipą.

Ši informacija reikalinga, kad galėtume teikti aukščiausios kokybės paslaugas.

Mes niekada nerenkame asmeninės informacijos apie jus be jūsų žinios.

‎4. Duomenų rinkimo ir tvarkymo priemonės

Mes galime automatiškai rinkti tam tikrus duomenis, kaip minėjome anksčiau, ir gauti asmeninę informaciją apie jus, kurią jūs savanoriškai pateikiate naudodamiesi mūsų paslaugomis, pranešimais ar kitais sąveikos veiksmais „VivatBet“ svetainėje.

Taip pat galime gauti asmeninę informaciją iš internetinių pardavėjų, paslaugų teikėjų ir iš klientų sąrašų, teisėtai gautų iš trečiųjų šalių tiekėjų.

Be to, mes galime naudotis trečiųjų šalių paslaugų tiekėjų paslaugomis techniniam internetinių operacijų palaikymui ir jūsų paskyros priežiūrai.

Turėsime prieigą prie bet kokios informacijos, kurią suteikiate tokiems tiekėjams, paslaugų teikėjams ir trečiųjų šalių elektroninės komercijos tarnyboms. Asmeninę informaciją naudosime atitinkamai pagal šios Privatumo politikos nuostatas.

Ši informacija bus atskleista trečiosioms šalims, nepriklausančioms Kompanijai, tik laikantis šios Privatumo politikos ir jūsų valstybės įstatymų.

‎5. Duomenų naudojimas

Asmeninę informaciją, kurią mums pateikiate, mes naudojame, kad galėtume jums teikti paslaugas, tinkamą pagalbą kaip klientams, saugumo užtikrinimui, tapatybės patvirtinimui ir patikrai, bet kokių jūsų internetinių operacijų tvarkymui, taip pat, kad padėtume jums dalyvauti trečiųjų šalių reklaminėse akcijose, kurios atitinka tam tikras verslo sąlygas, ir bet kokiems kitiems tikslams, susijusiems su mūsų žaidimų paslaugų teikimu.

Todėl teikdami paslaugas galime dalintis jūsų asmenine informacija su savo kruopščiai atrinktais partneriais (įskaitant visas kitas šalis, kurios yra susitarusios su jumis dėl bendro naudojimosi jūsų duomenimis).

Taip pat jūsų asmeninę informaciją galime naudoti, kad jums teiktume:

reklaminius pasiūlymus ir informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas;

reklaminius pasiūlymus ir informaciją apie mūsų partnerių produktus ir paslaugas, siekiant išplėsti jums teikiamų produktų asortimentą ir pagerinti klientų aptarnavimą.

Laikas nuo laiko galime paprašyti jūsų informacijos per apklausas arba konkursus. Dalyvavimas šiose apklausose ar konkursuose yra visiškai savanoriškas ir visada galite patys nuspręsti, ar atskleisti savo asmeninę informaciją, ar ne.

Prašoma informacija gali apimti kontaktinius duomenis (pvz., vardą, pavardę, korespondencijos pristatymo adresą, telefono numerį) ir geografinę informaciją (pvz., pašto kodą arba pašto adresą), amžių.

Dalyvaudami bet kuriame konkurse arba priimdami mūsų laimėjimus (prizus), sutinkate, kad jūsų vardas būtų naudojamas reklamos tikslais be papildomo atlygio, išskyrus atvejus, kai tai draudžia įstatymai.

Jei nesate galutinai apsisprendę, ar norite gauti mūsų reklaminę informaciją, mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją (įskaitant el. pašto adresą ir telefono numerį), kad suteiktume jums informacijos apie savo produktus, paslaugas ir akcijas, įskaitant lošti skirtus produktus (įskaitant internetinį pokerį, kazino, lažybas, nardus ir kt.) ir mūsų kruopščiai atrinktus trečiųjų šalių produktus ir paslaugas.

‎6. ‎Informacijos atskleidimas

Mes neatskleidžiame jūsų asmeninės informacijos kompanijoms, organizacijoms ar privatiems asmenims, nesusijusiems su „VivatBet“.

Galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją kompanijoms, organizacijoms ar privatiems asmenims, nesusijusiems su „VivatBet“, jei esate davę mums sutikimą atlikti šį veiksmą.

Galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją, jei to reikalaujama remiantis galiojančiais įstatymai arba, jei esame įsitikinę, kad tokie veiksmai būtini siekiant:

laikytis bet kokių teisinių ieškinių ar procesų, kurie liečia mus, bet kurią iš mūsų svetainių, tarnybų ar paslaugų, arba esant tokioms aplinkybėms, kuriose esame iš esmės susaistyti teisiniais įsipareigojimais;

apsaugoti savo teises arba nuosavybę;

užtikrinti savo vartotojų ar visuomenės saugumą.

Jei, mūsų nuomone ir sprendimu, bus nustatyta, kad mus apgavote arba bandėte apgauti mus ar bet kurį kitą paslaugų vartotoją, įskaitant, bet neapsiribojant,

žaidimo klastojimu,

mokėjimo sukčiavimu,

jei turime pagrindo įtarti jus dėl mokėjimo sukčiavimo, įskaitant pavogtų kredito kortelių naudojimą ar bet kokią kitą nesąžiningą veiklą, įskaitant bet kokį mokėjimo atšaukimą ar draudžiamas operacijas, tokias kaip pinigų plovimas ir pan., mes turime teisę perduoti šią informaciją kartu su jūsų asmens tapatybės informacija kitoms internetinių žaidimų svetainėms, bankams, kredito kortelių kompanijoms, atitinkamoms kontrolės vykdymo ir teisėsaugos institucijoms.

Priklausomybės nuo lošimų prevencijos viešųjų tyrimų tikslais jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti atitinkamoms institucijoms.

‎7. Prieiga

Galite atsisakyti gauti bet kokius reklaminius pranešimus:

atsisakydami juos gauti savo paskyros nustatymuose mūsų svetainėse ar paslaugose;

atsakydami į iš mūsų gautą el. laišką su reklaminiu pranešimu;

bet kuriuo metu išsiųsdami el. laišką ar parašydami mūsų klientų aptarnavimo skyriui.

Be to, galite bet kada susisiekti su mumis, jei:

norite sužinoti, kokią jūsų asmeninę informaciją renkame, tvarkome ir saugome, taip pat iš kokių šaltinių ją gavome;

norite patvirtinti asmeninės informacijos, kurią surinkome apie jus, tikslumą;

norite atnaujinti savo asmeninę informaciją ir (arba);

turite nusiskundimų dėl to, kaip naudojame jūsų asmeninę informaciją.

Mes galime atnaujinti bet kokią pateiktą informaciją, jei įrodysite tų pakeitimų būtinybę ir patvirtinsite savo asmens tapatybę.

Kad būtų išvengta abejonių, papildomai pranešame, kad jokia šios Privatumo politikos nuostata neleis mums atsisakyti išduoti jūsų asmeninės informacijos, jei mes privalome ją pateikti pagal jūsų šalies įstatymus.

‎8. Slapukai

INFORMACIJA, SAUGOMA JŪSŲ PRIETAISE

Kai naudojatės mūsų paslaugomis, jums leidus, galime išsaugoti informaciją jūsų prietaise. Ši informacija vadinama slapukų failais. Tai maži tekstiniai-skaitmeniniai failai, kurie skirti įsiminti, kam skiriate pirmenybę. Slapukai išsaugomi jūsų prietaise, kai naudojatės mūsų paslaugomis lankydamiesi mūsų svetainėse ir internetiniuose puslapiuose.

Taip pat naudojame vietinius bendrinamus objektus arba „flash“ slapukus. ‎„Flash“ slapukai yra panašūs į naršyklės slapukų failus. Jie padeda įsiminti jūsų apsilankymus mūsų svetainėse.

Nei slapukų failai, nei „flash“ slapukai negali būti panaudoti siekiant gauti prieigą prie jūsų prietaiso ar panaudoti informaciją, esančią jūsų kompiuteryje.

Slapukų failus ir „flash“ slapukus naudojame išskirtinai tik stebėjimui.

Šiuos kontrolės metodus naudojame tik norėdami stebėti, kaip naudojatės mūsų paslaugomis, kad įsimintume, kam teikiate pirmenybę.

Slapukai mums padeda stebėti srautą mūsų svetainėje, tobulinti savo paslaugas, palengvinti prieigą prie svetainės ir didinti jūsų susidomėjimą mūsų paslaugomis.

Mes naudojame „Flash“ ir kitus slapukus, kad galėtume parodyti jums tinkamesnes ir aktualias reklamas.

SVARBŪS IR BŪTINI SLAPUKAI

Svarbūs ir būtini slapukai naudojami tam, kad vartotojai galėtų naršyti tinklalapyje ir naudotis jo funkcijomis, pavyzdžiui, užtikrinti prieigą prie saugių svetainės vietų arba atlikti finansinius sandorius. Be šių slapukų negalėsite efektyviai naudotis mūsų svetainėmis.

REGISTRACIJOS PROCESAS

Šie slapukai išsaugo informaciją, gautą jūsų registracijos metu. Jų pagalba mes galėsime daugiau sužinoti apie jus, atpažinti jus kaip klientą ir teikti jums reikalingas paslaugas. Šiuos duomenis taip pat naudosime norėdami geriau suprasti jūsų poreikius ir pageidavimus internete ir nuolat tobulinti jūsų apsilankymo patirtį mūsų platformose ir naudojantis teikiamomis paslaugomis.

MŪSŲ TINKLAPIS

Šie slapukai naudojami rinkti informacijai mūsų svetainės lankytojams.

Mūsų serveriai naudoja trijų skirtingų tipų slapukus.

Laikinieji slapukai (seanso slapukai): šio tipo slapukai jūsų kompiuteryje saugomi tik jūsų apsilankymo mūsų svetainėje metu. Seansu pagrįsti slapukai padeda greičiau naršyti mūsų svetainėje ir, jei esate registruotas klientas, mes galime pateikti jums aktualesnę informaciją. Šis slapukas automatiškai pašalinamas, kai uždarote naršyklę.

Nuolatiniai slapukai: šio tipo slapukai išliks jūsų kompiuteryje tam tikrą laiką, kuris nustatomas kiekvienam slapukų failui atskirai. ‎„Flash“ slapukai taip pat yra nuolatiniai.

Analitiniai slapukai: šio tipo slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti mūsų svetainės lankytojų skaičių bei matyti, kaip lankytojai naudojasi mūsų paslaugomis. Tai mums padeda pagerinti mūsų svetainių darbą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad galėtumėte lengvai prisijungti ir rasti tai, ko ieškote.

Būtent jūs nusprendžiate ir visada galite rinktis – priimti ar atmesti slapukus.

Daugelis internetinių naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau, jei norite, galite pakeisti naršyklės nustatymus, kad galėtumėte valdyti slapukų failus.

Savo internetinėje naršyklėje galite:

ištrinti visus slapukus;

blokuoti visus slapukus;

leisti visus slapukus;

blokuoti trečiųjų šalių slapukus;

išvalyti visus slapukus, kai naršyklė uždaroma;

pradėti „privataus naršymo“/„inkognito“ seansą, kurio metu galite naršyti internete neišsaugodami duomenų savo kompiuteryje;

įdiegti priedus ir papildinius, kad išplėstumėte naršyklės funkcijas.

Kur rasti informaciją apie slapukų valdymą?

Informacija apie slapukus „Internet Explorer“ naršyklėje

Informacija apie slapukus „Chrome“ naršyklėje

Informacija apie slapukus „Firefox“ naršyklėje

Informacija apie slapukus „Safari“ naršyklėje

Informacija apie slapukus „Opera“ naršyklėje

‎„FLASH“ SLAPUKAI

Galite savarankiškai pakeisti „Flash Player“ nustatymus, kad neleistumėte naudoti „flash“ slapukų. ‎„Flash Player“ nustatymų tvarkyklėje galima valdyti nuostatas.

Jei pasirinksite atsisakyti priimti visus slapukus naršyklėje, deja, negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų interneto svetainių funkcijomis ir paslaugomis, o kai kurios paslaugos neveiks tinkamai, pavyzdžiui, negalėsite išsaugoti savo pasirinktos kalbos sąsajoje.

‎9. Sutikimas naudotis elektroninių paslaugų teikėjų paslaugomis

Norėdami naudotis mūsų paslaugomis, žaisti žaidimus iš realių pinigų, turėsite pervesti pinigines lėšas mums ir gauti jas iš mūsų. Siekdami palengvinti tokių paslaugų teikimą, reikalingoms finansinėms operacijoms atlikti mes galime naudoti trečiųjų šalių elektronines mokėjimo sistemas.

Sutikdami ir priimdami šią Privatumo politiką, jūs savo laisva valia vienareikšmiškai sutinkate, kad trečiosioms šalims būtų perduodama jūsų asmeninė informacija, kuri yra būtina piniginėms operacijoms tvarkyto ir įvykdyti, įskaitant, jei bus reikalinga, kad jūsų asmeninė informacija būtų perduodama už jūsų šalies ribų.

Mes imamės veiksmų siekdami užtikrinti, kad, naudojantis trečiųjų šalių mokėjimo sistemomis, jūsų privatumas būtų apsaugotas.

‎10. Sutikimas saugumo priežiūros patikrai

Turime teisę bet kuriuo metu atlikti saugumo patikrą, kad patvirtintume jūsų informaciją, pateiktą registracijos metu, ir ar teisingai atliekate finansines operacijas, ar korektiškai naudojatės mūsų paslaugomis, kad būtų išvengta mūsų Taisyklių ir sąlygų bei bet kokių veikiančių teisinių aktų pažeidimų.

Naudodamiesi mūsų paslaugomis, jūs tuo pačiu sutinkate su mūsų Taisyklėmis ir sąlygomis, leidžiate mums naudoti jūsų asmeninę informaciją ir atskleisti ją trečiosioms šalims, siekiant patikrinti informaciją, kurią pateikėte registruodamiesi ir naudodamiesi mūsų paslaugomis, – taip pat sutinkate su tuo, kad, jei prireiks, jūsų asmeninė informacija bus perduota ir už jūsų šalies ribų.

Į saugumo patikrą gali būti įtraukti, tačiau neapsiribojant vien tuo, kredito ataskaitų užsakymai ir kitokie jūsų pateiktos informacijos patikrinimai trečiųjų šalių duomenų bazėse.

‎11. Saugumas

Mes gerai suprantame saugumo užtikrinimo ir naudojamų metodų, reikalingų informacijos konfidencialumui, vientisumui ir prieinamumui užtikrinti, svarbą. Visą asmeninę informaciją, kurią gauname tiesiogiai iš jūsų, mes saugome užšifruotoje ir slaptažodžiu apsaugotoje duomenų bazėje, kuri yra mūsų saugiame tinkle, apsaugotame aktyvia, šiuolaikiška ugniasienės programine įranga.

Mūsų tarnybos palaiko SSL 3 versiją su 128 bitų šifravimu.

Taip pat imamės priemonių užtikrinti, kad mūsų dukterinės kompanijos, atstovai, partneriai, įgalioti asmenys ir tiekėjai naudotų tinkamas saugumo priemones.

Tačiau informacijos siuntimas internetu įprastai nėra visiškai saugus, todėl negalime garantuoti jūsų duomenų saugumo, kol jie yra siuntimo kelyje.

BET KURIUOS DUOMENIS, KURIUOS SIUNČIATE, JŪS SIUNČIATE SAVO RIZIKA.

‎„VivatBet“ turi visas saugumo procedūras ir funkcijas, kad užtikrintų jūsų duomenų saugumą po jų gavimo.

‎12. Nepilnamečių apsauga

Mūsų paslaugos nėra skirtos asmenims, jaunesniems nei aštuoniolikos (18) metų ar kito, jų atitinkamoje jurisdikcijoje teisėto amžiaus.

Bet kuris asmuo, pateikiantis mums savo informaciją per mūsų paslaugas ir tarnybas, patvirtina, kad jam yra aštuoniolika (18) metų ar daugiau (arba yra kito teisėto pilnametystės amžiaus atitinkamoje jurisdikcijoje).

Mūsų politika – užkirsti kelią nepilnamečių bandymams gauti prieigą prie mūsų paslaugų, dėl kurių gali prireikti papildomos saugumo analizės.

Jei sužinosime, kad nepilnametis bandė pateikti ar jau pateikė mums asmeninę informaciją per mūsų tarnybas, mes nepriimsime tokios informacijos ir imsimės visų veiksmų, kad informacija būtų ištrinta iš mūsų duomenų bazių.

‎13. Tarptautiniai pervedimai

Mūsų surinkta asmeninė informacija gali būti saugoma ir tvarkoma bet kurioje šalyje, kurioje mes ar mūsų filialai, tiekėjai, partneriai ar atstovai teikia žaidimų paslaugas ir paslaugas mūsų žaidimų platformose.

Naudodamiesi mūsų paslaugomis jūs tiesiogiai sutinkate, kad jūsų informacija būtų perduota už jūsų šalies ribų (įskaitant šalis, kuriose gali būti netaikomi tinkami įstatymai dėl konfidencialumo ir asmens duomenų saugumo).

Nepaisant to, imamės visų reikalingų veiksmų siekdami užtikrinti, kad mūsų atstovai, partneriai, filialai ir tiekėjai laikytųsi mūsų konfidencialumo standartų ir šios Privatumo politikos nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje jie yra.

‎14. Trečiųjų šalių santykiai

Negalime užtikrinti jokios informacijos, kurią pateikiate trečiosios šalies internetinei svetainei, kurioje yra pateikiamos nuorodos į mūsų paslaugas, arba bet kurios kitos informacijos, kurią surinko bet kuri trečioji šalis, dalyvaujanti mūsų Partnerystės programoje (jei taikoma) ar bet kuriuo kitu būdu, saugumo, nes šios trečiųjų šalių internetinės paslaugos ir svetainės mums nepriklauso ir jų valdymas nepriklauso nuo mūsų.

Būkite atsargūs.

Bet kokiai informacijai, kurią surinko šios trečiosios šalys, taikoma tos trečiosios šalies privatumo politika, jei tokia yra.

‎15. Teisinis atsakomybės atsisakymas

Mes neatsakome už įvykius, kurie nepriklauso nuo mūsų tiesioginės kontrolės.

Dėl sudėtingo ir nuolat kintančio mūsų technologijų ir verslo pobūdžio teikiame visapusišką apsaugą, bet negarantuojame, kad jūsų asmeninės informacijos konfidencialumas bus užtikrintas be klaidų, kai lankotės kitose interneto svetainėse per mūsų svetainėje esančias nuorodas. Tinklalapiai, kurių mes nekontroliuojame ir, ypač, kuriems netaikoma ši Privatumo politika, turi suteikti jums galimybę susipažinti su jų saugumo politika. Jei lankotės kitose svetainėse, turėtumėte žinoti, kad šių svetainių operatoriai gali rinkti jūsų asmeninę informaciją, kurią jie naudos vadovaudamiesi savo Privatumo politika, kuri skirsis nuo mūsų.

Būkite atsargūs.

Mes negarantuojame jūsų duomenų saugumo, kol jie perduodami ryšio kanalais.

BET KURIUOS DUOMENIS, KURIUOS SIUNČIATE, JŪS SIUNČIATE SAVO RIZIKA.

Mes taip pat nesame atsakingi už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl neteisėto jūsų asmeninės informacijos naudojimo ar vagystės.

‎16. Sutikimas su privatumo politika

Jūsų naudojimasis mūsų paslaugomis yra jūsų savanoriškas sutikimas su mūsų Privatumo politika, tokiu būdu jūs suteikiate mums teisę rinkti, tvarkyti ir saugoti jūsų asmens duomenis.

Šią Privatumo politiką reikėtų perskaityti kartu su mūsų Taisyklėmis ir sąlygomis bei bet kokiomis papildomomis taikomomis Taisyklėmis ir sąlygomis, paskelbtomis mūsų platformose ir svetainėse.

Galime periodiškai keisti šią Privatumo politiką ir apie tai informuosime paskelbdami apie pasikeitusias sąlygas mūsų platformose ir svetainėse.

Jei toliau naudositės mūsų paslaugomis po bet kokių šios Privatumo politikos pakeitimų, tai reikš, kad jūs sutinkate su pakeitimais.

Tai yra visa ir išskirtinė mūsų Privatumo politika, galiojanti nuo 2018 m. gegužės 16 d., ji pakeičia visas ankstesnes versijas ir yra taikoma tik VivatBet.ee.

Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti šią Privatumo politiką.

‎17. Kova su pinigų plovimu arba kova su terorizmo finansavimu

Lažybų kompanija „VivatBet“ vykdo visas tinkamas kovos su pinigų plovimu ir tarptautiniu terorizmu priemones (AML politika). Taigi, Kompanija užima tvirtą ir principingą poziciją, kad užkirstų kelią bet kokiai neteisėtai veiklai. Vykdydama šiuos įsipareigojimus Kompanija privalo informuoti kompetentingas institucijas, jei yra pagrindas įtarti, kad lėšos, kurias Vartotojas įnešė į savo sąskaitą, yra susijusios su neteisėta veikla ar terorizmo finansavimu. Kompanija taip pat yra įpareigota tokias lėšas užblokuoti ir imtis kitų priemonių, numatytų AML politikos taisyklėse.

Pinigų plovimas tai:

informacijos apie tikrąjį lėšų šaltinį, vietą, disponavimą, judėjimą, nuosavybės teisę ar kitas turtines teises, susijusias su turtu, gautu iš neteisėtos veiklos, slėpimas ar neatskleidimas;

iš nusikalstamos veiklos gauto turto konvertavimas, perdavimas, įsigijimas, turėjimas ar naudojimas, siekiant nuslėpti neteisėtai įsigyto tokio turto šaltinį arba padėti asmenims, dalyvavusiems nusikalstamoje veikloje, išvengti teisėsaugos bausmių dėl nusikalstamos veiklos;

situacija, kai turtas buvo gautas iš nusikalstamos veiklos, padarytos kitos valstybės teritorijoje.

Siekiant užkirsti kelią kriminalinio kapitalo įsiskverbimui į valstybės ekonomiką, daugelyje šalių pastoviai vyksta kova prieš pinigų plovimą ir terorizmo finansavimą.

Kompanija taiko vidinius teisinius normatyvinius reglamentus ir specialias priemonių programas, padedančias valstybinėms ir tarptautinėms organizacijoms kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu visame pasaulyje.

Atidarydami sąskaitą Kompanijoje, jūs prisiimate toliau pateiktus įsipareigojimus:

sutinkate, kad laikysitės visų galiojančių įstatymų ir reglamentų dėl kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, įskaitant АМL politiką;

patvirtinate, kad neturite jokios informacijos ar įtarimų apie tai, kad lėšos, kurias įnešate papildydami sąskaitą, praeityje, dabartyje ar ateityje, yra gautos iš bet kokio nelegalaus šaltinio arba yra susijusios su neteisėtai gautų pajamų legalizavimu ar kita neteisėta veikla, kurią draudžia veikiantys įstatymai arba bet kokių tarptautinių organizacijų instrukcijos;

sutinkate nedelsdami pateikti bet kokią reikalaujamą informaciją, kuri, mūsų nuomone, yra reikalinga, kad būtų laikomasi galiojančių įstatymų ir reguliavimo reikalavimų dėl kovos su neteisėtai gautų lėšų legalizavimu.

Kompanija renka ir saugo dokumentus, patvirtinančius Vartotojo tapatybę, ir ataskaitas apie visas sąskaitoje vykusias operacijas.

Kompanija atseka bet kokias įtartinas operacijas Vartotojo sąskaitoje, o taip pat operacijas, įvykdytas pagal specialias sąlygas.

Kompanija turi teisę bet kuriuo metu, bet kuriame etape uždrausti Vartotojui vykdyti operaciją, jei Kompanija turi pagrindo manyti, kad ši operacija yra susijusi su pinigų plovimu ir nusikalstama veikla. Pagal tarptautinius įstatymus Kompanija neprivalo informuoti Vartotojo, kad jo veikla yra įtartina ir, kad informacija apie ją perduota atitinkamoms valstybinėms institucijoms.

Pagal vidinę AML politiką Kompanija atlieka pirmines ir einamąsias žaidėjų asmens tapatybės tikrinimo procedūras, atskirai atsižvelgdama į kiekvieno Vartotojo potencialų rizikos lygį. Kompanija turi teisę atlikti toliau nurodytus veiksmus:

reikalauti pateikti minimalią informaciją, patvirtinančią jūsų tapatybę;

įrašyti ir saugoti visus duomenis ir dokumentus, patvirtinančius asmens tapatybę, o taip pat informaciją apie taikytus asmens tapatybės patvirtinimo būdus ir tikrinimo procedūrų rezultatus;

tikrinti klientų asmens duomenis, ar jie sutampa su duomenimis iš sąrašo asmenų, įtariamų terorizmu, kurį formuoja ir pateikia įgalioti valstybės organai ir nepriklausomos institucijos. Minimalus identifikavimo duomenų rinkinys tai: Vartotojo vardas, pavardė, gimimo data (fiziniams asmenims), gyvenamosios vietos arba registracijos adresas;

klausti lėšų, kurias vartotojas planuoja įnešti į sąskaitą, šaltinio.

Siekdama patikrinti ir patvirtinti aukščiau paminėtų duomenų tikrumą, Kompanija gali pareikalauti, kad Vartotojas pateiktų šiuos dokumentus:

pasą, asmens tapatybės kortelę ar bet kurį kitą juos pakeičiantį dokumentą, kuris atitinka šiuos reikalavimus: yra nurodyta dokumento savininko vardas, pavardė, gimimo data ir nuotrauka;

neseniai gautą sąskaitą už komunalines paslaugas (ne senesnę kaip 3 mėn.) arba kitą dokumentą, patvirtinantį Vartotojo gyvenamosios vietos adresą.

Kompanija taip pat gali prašyti bet kokios kitos papildomos informacijos, kuri turės būti patvirtinta atitinkamais dokumentais. Tam tikrais atvejais Kompanija gali reikalauti notaro patvirtintų dokumentų kopijų.

logo